Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Határon átnyúló együttműködések  --  HU-RO
HU-RO
Környezetbiokémiai együttműködés magyar-román határmenti víz- és talajszennyezések előrejelzésére nagyobb katasztrófák elkerülése céljából
Az emésztőrendszeri diagnosztikus, sürgősségi és minimál invazív terápiás beavatkozások szakemberképzésének fejlesztése a magyar-román határmenti régióban
A KKV-k innovációs és együttműködési képességének, valamint fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata a magyar-román határmenti térségben
Az élőhelyminősítési rendszer és az ökoszisztéma szolgáltatás becslés kiterjesztése a Maros és a Körös völgyében
Ritka betegségek újszülöttkori szűrése és molekuláris genetikai diagnózisa: eurorégionális infrastruktúra és együttműködés kialakítása
Regionális transzlációs kardiovaszkuláris kutatási kiválósági hely infrastruktúrájának fejlesztése
Identification of biomarkers in patients suffering from multiple sclerosis
Talajok minősítésére alkalmas, komplex kémiai – fizikai – mikrobiológiai eljárás kifejlesztése és értékelése.
A projekt címe magyarul: Magyar-román multidiszciplináris doktori iskola program indítása az orvostudományok
Szeged – Temesvár tengely a biztonságos élelmiszerért és takarmányért.
A Maros folyó alföldi szakaszának múltja, jelene és jövője a klímaváltozás és a fenntartható emberi használat szempontjából
Az elhízás és a kardiometabolikus kockázat kezelése a Temesvári és a Szegedi Egyetemi Központ hallgatóinál
Towards an Effective Regional Resource Allocation
TELEMED Telekommunikációs rendszer kiépítése a szegedi és temesvári egyetem gasztroenterológiai centrumai között oktatási és szakmai továbbképzési céllal
Közös stratégia a gyermekkori csípőbetegségek megelőzésében és kezelésében a magyar-román határmenti területen