Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Határon átnyúló együttműködések  --  2007-2013
2007-2013
A Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 és 2013 között valósul meg IPA (előcsatlakozási támogatási eszköz) programként. A Tanács 1085/2006/EK rendelete és a Bizottság előcsatlakozási támogatás (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 718/2007/EK rendelete (2007. június 12.) szerint az előcsatlakozási támogatás mind tagjelölt (Horvátország, Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság), mind potenciális tagjelölt (Szerbia, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró) országok számára rendelkezésre álló pénzügyi forrás a 2007–2013 közötti költségvetési időszakban. A támogatásokat a közösségi vívmányok átvételének és végrehajtásának, valamint a Közösség közös politikái megvalósításának és irányításának elősegítésére használják majd fel. A határon átnyúló együttműködési komponens célja a jószomszédi kapcsolatok előmozdítása, a stabilitás, a biztonság és a jólét elősegítése az érintett országok közös érdekében, továbbá ezen országok harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődésének ösztönzése. Szerbia többek között Magyarországgal is egy közös intézményi háttéren alapuló, közös program keretében működik együtt. A két ország közös programdokumentumban határozza meg a stratégiai fejlesztési prioritásait. A pályázati felhívások a két ország nem profit-orientált szervezetei számára lesznek meghirdetve. A program keretében rendelkezésre álló közös pénzügyi források nyílt pályázati felhívások útján kerülnek felhasználásra. A program végrehajtása közös struktúrában történik, közös projektek és közös döntéshozatal segítségével.