Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Széchenyi 2020  --  GINOP-2.3.4-15-2020-00006
GINOP-2.3.4-15-2020-00006

Projekt azonosítója: GINOP-2.3.4-15-2020-00006


Projekt címe: Fenntartható Zöld Kémia és Mobilitás Kompetencia Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem szechenyi_2020_europai_regionalis_fejlesztesi_alap_2

 

Konzorciumi partnerek:

  • MOL Hungaria Nyrt.

 

 

SZTE szakmai vezető: Prof. Dr. Pálinkó István

MOL Nyrt. szakmai vezető: Dr. Ricza Tamás

Kompetencia központ menedzser igazgató: Pitó Enikő

SZTE vezető projektmenedzser: Szeles Gergely

 

Projekt teljes támogatás összege (Ft): 4.000.000.000,- Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.01.31.

A támogatás intenzitása (%): 89,6531%

 

Források megoszlása konzorciumi tagonként:

Konzorciumi tag

Megítélt támogatás

Önerő

Összesen

Szegedi Tudományegyetem

3.449.376.363,- Ft

0,- Ft

3.449.376.363,- Ft

MOL Hungaria Nyrt.

550.623.637,- Ft

461.642 .113,- Ft

1.012.265.750,- Ft

Összesen

4.000.000.000,- Ft

461.642 .113,- Ft

4.461.642.113,- Ft

 

 

Projekt összefoglaló

A 2020. június 1. és 2023. január 31. között megvalósuló projekt célja egy olyan, piaci megalapozottságú kompetencia központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen, ahol a fő kutatási irányokat az ipari partner jelöli ki, az alap-, az alkalmazott kutatásokat és kísérleti fejlesztéseket egységbe foglalva. A Kompetencia Központ három kutatás-fejlesztési fókuszterületre (Tenzidfejlesztés; Megújuló üzemanyag hatásvizsgálata; Alternatív gázelemző mérőberendezés fejlesztése) összpontosít, amelyet egy oktatási horizontális fókuszterület (Oktatás, duális képzés fejlesztése) egészít ki. Az 1. terület olyan tenzidkompozitok kifejlesztését, szimulált és terepi körülmények közötti validálását célozza meg, amelyek elősegítik a maradék kőolajkészlet kitermelését. E mellett szükséges „zöld” forrásból „low carbon” üzemanyagok előállítási lehetőségeinek vizsgálata is (2. terület). A 3. terület a különféle üzemanyagok vizsgálatát végzi, és fejleszt technikát és műszert az égéstermékek gyors és kvantitatív mérésére. Ezek mellett az SZTE fő célja az Oktatás-Kutatás-Innováció szellemi központjaként, hogy végzett hallgatóit naprakész, azonnal alkalmazható tudás birtokában tudja a piacra bocsátani.

 

A fentiek megvalósításával célunk a létrehozott kutatói és infrastrukturális kapacitással hosszú távú K+F együttműködés kialakítása a gazdasági partnerekkel, valamint versenyképes termékek és szolgáltatások fejlesztése, amelyek hozzájárulhatnak az SZTE működésének és eredményességének fenntarthatóságához.

 

 

Konzorciumvezető projektmenedzsment elérhetőségei:

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. fsz. 31.

 

Menedzser igazgató: Pitó Enikő

e-mail: Pito.Eniko@rekt.szte.hu

 

Vezető projektmenedzser: Szeles Gergely

e-mail: szeles.gergely@gmf.u-szeged.hu

 

Pénzügyi vezető: Szalai-Vincze Katalin

e-mail: szalai-vincze.katalin@gmf.u-szeged.hu