Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Széchenyi 2020  --  GINOP-2.3.2-15-2016-00014
GINOP-2.3.2-15-2016-00014szechenyi2020-erfaA pályázati projekt címe: Evolúciósan optimalizált antibakteriális foldamerek: a kémiai építőelemektől a rendszerbiológiáig EVOMER

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

Konzorciumi partner: Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Szakmai vezető: Dr. Martinek Tamás

Projektmenedzser: Gila Gyöngyi

Támogatás összege (Ft): 815.745.552 Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31.

A támogatás intenzitása (%): 100%


Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg

Konzorciumi partner

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Szegedi Tudományegyetem

468.001.022 Ft

0 Ft

468.001.022 Ft

Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont

347.744.530 Ft

0 Ft

347.744.530 Ft

Összesen

815.745.552 Ft

0 Ft

815.745.552 Ft

 

Projekt összefoglaló

Az SZTE és az SZBK, mint a Délalföldi régió legjelentősebb K+F+I szervezetei, jelen projektjükben az S3 alapján tudásrégióként definiált beavatkozási területekhez igazodóan fókuszálnak a rendszerszemléletű megközelítésekre: az evolúció biológia – rendszerbiológia – kémiai biológia – szupramolekuláris kémia – szerves kémia – tudományokban elért vezető kutatási eredményeik kombinációjával érik el a kitűzött tudományos célokat. A jelen pályázat célja, hogy - az eddigi hagyományos kutatási gyakorlattal szemben - a rezisztencia kialakulásának kontrollálását és kiküszöbölését a gyógyszerkutatás központi elemévé tegye. Kutatási stratégiánk a rendszerbiológia és a szintetikus kémiai-biológia módszerein alapszik, mely módszertant hoz létre a minőségileg is új hatóanyag molekulák fejlesztésére. Ezek a molekulák - hatékonyan képesek multidrog rezisztens baktériumok kiirtására, - tradicionális, már forgalomban lévő antibiotikumok ölő hatását felerősítik, - in vivo körülmények között is működnek, - és egyben ezekre a molekulákra a rezisztencia kialakulása laboratóriumi körülmények között nem figyelhető meg. A fenti szempontokat összefoglalva, egyrészt célunk olyan kombinációs terápiákat bevezetni, melyek két vagy több molekula egyidejű alkalmazásán alapulnak.

Egyrészt célunk olyan kombinációs terápiákat bevezetni, melyek két vagy több molekula egyidejű alkalmazásán alapulnak. A molekula kombinációk egyik eleme a már rendelkezésünkre álló antibiotikum paletta, másik eleme pedig olyan általunk fejlesztett kiegészítő molekulák (adjuvánsok), melyek különösen hatékonyak a rezisztencia de novo
kialakulása megakadályozásában. Nem gondoljuk, hogy a meglévő antibiotikumok egy részét a továbbiakban ne használjuk. Ellenkezőleg, célunk az, hogy ezek újra hatékonyak lehessenek.

Másrészt kísérletet teszünk bakteriális protein-kölcsönhatások gátlására, melyeknél a célpont és a fejleszteni kívánt protein-mimetikus inhibitorok kombinációja eredményez csökkent rezisztencia hajlamot. A projekt célkitűzései az antibiotikumok
elleni rezisztencia kiküszöbölésére fókuszálnak, ami az egészségügy és a modern gyógyszerkutatás egyik legfontosabb kihívása. Tervezetünk minőségileg új megközelítést kíván bevezetni az új antibiotikumok fejlesztésében egyrészt a valós idejű in vitro evolúciós tesztek, másrészt a gyökeresen új, önrendeződő proteomimetikus kémiai alapvázak alkalmazásával. A kutatási területet megújítva a gazdaság és társadalom számára jelentős alkalmazásokra nyílik lehetőség.

 

Projektmenedzsment elérhetőségei:

cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., 104. szoba

tel.: +36-62-546-976

 

Projektmenedzser: Gila Gyöngyi

e-mail: gila.gyongyi@gmf.u-szeged.hu

tel.: +36-62-546-976

 

Pénzügyi vezető: Rosu Brigitta

e-mail: rosu.brigitta@gmf.u-szeged.hu

tel.: +36-62-546-976