Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Széchenyi 2020  --  GINOP-2.3.2-15-2016-00062
GINOP-2.3.2-15-2016-00062

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA


A pályázati projekt címe: Életminőség fejlesztése Kelet-Magyarországon: Táplálkozás-, teljesítménybiológiai és biotechnológiai experimentális kutatások és eszközfejlesztések a humán megbetegedések megelőzésére és kezelésére

Konzorcium vezető: Debreceni Egyetem

Szakmai vezető az SZTE-nél: Dr. Pósa Anikó

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.

 
Partnerek és a támogatási összeg


Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Debreceni Egyetem

870 225 623

0

870 225 623

SZTE

200 000 000

0

200 000 000

Összesen

1 070 225 623

0

1 070 225 623

A támogatás intenzitása (%): 100%


Projekt tartalma:

A modern, jóléti társadalmak egyik komoly vívmányának tekinthető, hogy az ember biológiailag megélhető életkora jelentősen kitolódott. A megnövekedett életkor azonban nem jár automatikusan együtt a jobb egészségi állapottal s a jobb életminőséggel, éppen ezért az egészségben megélt évek számának a gyarapítása tekinthető az egyik fő feladatnak. Az állam egyik legfontosabb célja, hogy állampolgárai életminőségét és egészségi állapotát javítsa.

Kutatások igazolják, hogy a fizikai aktivitásnak kiemelkedő szerepe van az egészségmegtartásban és az egészségfejlesztésben, azaz az életminőség fejlesztésében is (Pikó – Barabás, 2005; Kopp – Kovács, 2006; Mikulán és mtsai, 2010; Susánszky, 2011).

A kérdés aktualitását az adja, hogy a XXI. század egyre inkább elkényelmesedő, egyre kevesebb fizikai aktivitást végző tagjai között járványszerűen terjed az elhízás, mely egyértelműen rontja az életminőséget és növeli a korai halálozást.


Fontos annak vizsgálata is, hogy ezek a tényezők milyen mértékben befolyásolják a gazdaság és társadalom működését, teljesítőképességét mind lokális, mind globális szinten.

1. alprojekt: Az életminőség egészségmutatói

2. alprojekt: Az életminőség pszichoszomatikus aspektusai

3. alprojekt: Az életminőség sejtszintű befolyásoló tényezői

4. alprojekt: Az életminőség társadalmi-gazdasági vonatkozásai

 

Célunk a sport városok társadalmi, gazdasági életében betöltött szerepének vizsgálata is a KSH Cég-Kód-Tár adatbázisára támaszkodva. A kutatás során országos szinten feltárásra kerülnek a sportot főtevékenységként megjelölő gazdasági szervezetek sajátosságai, és az egyes települések közötti különbségek.

 

 

Projektmenedzsment elérhetőségei:

cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., 104. szoba

tel.: +36-62-546-976

Projektmenedzser: Gila Gyöngyi

e-mail: gila.gyongyi@gmf.u-szeged.hu

Pénzügyi vezető: Szabolics Enikő

e-mail: szabolics.eniko@gmf.u-szeged.hu