Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Széchenyi 2020  --  GINOP-2.2.1-15-2017-00041
GINOP-2.2.1-15-2017-00041

szechenyi2020-erfa

A pályázati projekt címe: Energiatárolás kémiai kötések formájában - folyamatos üzemű elektrolizáló berendezések fejlesztése

A (fő)kedvezményezett neve: ThalesNano Nanotechnológiai Kutató-Fejlesztő Zrt.

Konzorciumi partnerek:

  • Szegedi Tudományegyetem

 

Szakmai vezető: Dr. Janáky Csaba

Projektmenedzser: Kovácsné Nagy Orsolya

Támogatás összege: 864 727 720,- Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.30.

A támogatás intenzitása: 70,48 %

Források megoszlása konzorciumi tagonként:

Konzorciumi tag

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

ThalesNano Nanotechnológiai Kutató-Fejlesztő Zrt.

633 792 257,-

362 263 485,-

996 055 742,-

Szegedi Tudományegyetem

230 935 463,-

0,-

230 935 463,-

Összesen

864 727 720,-

362 263 485,-

1 226 991 205,-

 

Projekt összefoglaló

A megújuló energiaforrások kiaknázását célzó technológiák elterjedésének gátat szab azok erőszakossága (pl. napelemek esetén a napszakok váltakozása), illetve, hogy a villamos energia tárolása egyelőre nem sikerült általánosan kielégítő megoldást találni. Az időszakosan megtermelt többletenergia kémiai tárolása (különböző nagy energiasűrűségű vegyületekben) egy, az ipari folyamatokba könnyen integrálható megoldást kínál, így az ezt célzó technológiák kiemelt fontosságúak lehetnek a jövő gazdaságában. Az elektrokémiai tüzelőanyag-gyártáson alapuló eljárások egy lépésben képesek az adott helyen és időben megtermelt többletenergiát nagy energiájú vegyületekké alakítani, amelyek később és akár más helyszínen felhasználhatóak. Ilyen tüzelőanyag/vegyipari alapanyag a hidrogén (H2), az elektrokémiai vízbontás eredményeképpen) vagy a metán és a szintézisgáz (CH4, CO/H2 elektrokémiai szén-dioxid-redukció során). A fenti folyamat megvalósításához azonban olyan berendezésekre (elektrolizáló cellákra) van szükség, melyek képesek folyamatosan, nagy mennyiségekkel, és nagy hatékonysággal üzemelni. A projekt elsődleges célja, hogy könnyen hozzáférhető és olcsó alapanyagokból, olyan összetett elektródokat állítsunk elő, melyek felhasználhatóak a szén-dioxid elektrokémiai redukciója vagy a vízbontás során, és a korábbiakat meghaladó kémiai és energiahatékonysággal, valamint szelektivitással működnek. A következő lépésben ezeket a katalizátorokat alkalmazzuk méretnövelt folyamatos üzemű, polimerelektrolit-membrán alapú elektrolizáló cellákban. Az így kapott kisüzemű reaktorok már önmagukban is jelentős piaci érdeklődésre tartanak számot (akár az ipari/laboratóriumi hidrogéntermelés, akár a szén-dioxid-átalakítás területén, továbbá alapját képezik a későbbi nagyipari skálára történő méretnövelésnek is.

 

Projektmenedzsment elérhetőségei:

cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., 31. szoba

Projektmenedzser: Kovácsné Nagy Orsolya

e-mail: kovacsne.nagy.orsolya@gmf.u-szeged.hu

tel.: +36-62-543-154

Pénzügyi vezető: Marótiné Pántos Szilvia

e-mail: marotine.pantos.szilvia@gmf.u-szeged.hu

tel.: +36-62-543-619