Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Széchenyi 2020  --  GINOP-2.2.1-15-2017-00060
GINOP-2.2.1-15-2017-00060


szechenyi2020-erfa 

A pályázati projekt címe: Laparo-endoszkópos eszközrendszer prototípusának humán alkalmazásra történő továbbfejlesztése az egyetlen kis metszésen keresztül végezhető sebészeti műtétekhez

 

A (fő)kedvezményezett neve: EMD Endoszkóp Műszer Gyártó és Kereskedelmi Kft.

Hivatalos képviselő: Ujváriné Németh Anikó

Projektmenedzser: Czibere Sándorné Nagy Erika

 

Konzorciumi partnerek és megítélt támogatási összeg:

 

Szegedi Tudományegyetem

55 260 240

Debreceni Egyetem

65 000 000

EMD Endoszkóp Műszer Gyártó és Kereskedelmi Kft

329 550 930

Összesen

449 811 170

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.19.

A Szegedi Tudományegyetem költségeinek támogatás intenzitása (%): 100

 

 

Projekt összefoglaló

 

Jelen pályázat célja a korábbi GOP-1.1.1-11-2011-0075 pályázat keretein belül sikeres túlélő állatkísérletek elvégzéséig általunk kifejlesztett LaparoEndoszkópos Rendszer (LER) prototípusának továbbfejlesztése humán gyógyászatban történő alkalmazásra. A jelenleg az EMD tulajdonában lévő, már több megadott nemzetközi szabadalommal rendelkező LER prototípus a konkurens cégektől eltérő, új szemléletű megoldást alkalmaz a SILS technikai akadályainak kiküszöbölésére. Az állatkísérletek elvégzésére alkalmas működő LER prototípus valójában egy eszközrendszer, amely több összetett műszerből és kétfajta, eltérő adottságú endoszkópból áll. A projekt feladata ezen működő alap prototípus LER eszközrendszer továbbfejlesztése, mely több egymással párhuzamos vonalon és szinten zajlik: az összetett eszközrendszer minden egyes műszerét külön-külön fejlesztjük, majd azokat együttműködve a LER eszközrendszer tagjaként is összehangoljuk. Az eszközrendszer minden egyes elemének fejlesztésénél elengedhetetlen a humán alkalmazhatóságra vonatkozó minőségi és biztonsági előírásoknak való megfeleltetés, ellenőrzés. A fejlesztés keretében megtörténik az alapműszerek, az endoszkóp és a tartórendszer humán műtétek elvégzéséhez optimális, az előírt minőségi és biztonsági előírásoknak megfelelő formáinak kialakítása; kiegészítő eszközök kifejlesztése; a jelenlegi eszközök kezelésének további egyszerűsítése, az eszközrendszer legbiztonságosabb testüregbe juttatásának kidolgozása; a kis műtéti seb belülről történő zárási technikájának kidolgozása. A jelenleg használt SILS eszközök technikai akadályaitól mentes LER kifejlesztése és annak sikeres humán alkalmazása nagy lendületet adna a SILS műtéttechnika nemzetközi elterjedéséhez. Ennek következtében a jelenleg évente több tízmilliós nagyságrendben elvégzett mellkasi, hasi, urológiai és nőgyógyászati laparoszkópos műtétek döntő részét a jövőben a legújabb SILS technikával, köztük az általunk fejlesztett LER eszközzel végezhetnék világszerte.

 

Projektmenedzsment elérhetőségei:

 

cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Szakmai vezető: Prof. Dr. Lázár György

Telefon: +36-62/54-5460

E-mail: lazar.gyorgy@med.u-szeged.hu

 

Projektmenedzser: Zsigmond Anikó

Telefon: +36-62/54-3150

E-mail: zsigmond.aniko@gmf.u-szeged.hu

 

Pénzügyi vezető: Harmati-Major Ágnes

e-mail: harmati-major.agnes@gmf.u-szeged.hu

tel.: +36-62/54-3150