Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Széchenyi 2020  --  GINOP-2.1.3-15-2016-00038
GINOP-2.1.3-15-2016-00038

A projekt címe: „Biogáz termelés fehérjében gazdag alapanyagokból”

szechenyi2020-erfa

Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.3-15-2016-00038

A projekt kezdési időpontja: 2016.03.16.

Projekt befejező időpontja: 2017.06.01.

A kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem

Támogatási intenzitás: 100%

Szerződött Támogatás összeg: 2 780 900,- Ft

Projektvezető: Pitó Enikő, kutatás-fejlesztési és innovációs igazgató

Elérhetőségek: +36 (62) 546-702, inno@rekt.szte.hu


A projekt leírása:

Az óriási mennyiségben keletkező, hasznosításra váró fehérjében gazdag ipari és mezőgazdasági melléktermékek biogáz formájában történő ártalmatlanításának és hasznosításának szükségességére a Biotechnológiai Tanszék munkatársai olyan eljárást dolgoztak ki, amely – amely az anaerob lebontást végző mikroba közösség összetételének megváltoztatásával – a biogáz termelő rendszert fokozatosan hozzászoktatja a szakirodalomban ismert határok többszörösét meghaladó fehérje alapanyagokhoz. Az ismert megoldások továbbfejlesztésével eljárást dolgoztak ki fehérjében gazdag monoszubsztrátok (pl. vér, kazein) biogázzá történő lebontására.


Az eljárás legalább két területen járul hozzá a biogáz termelési technológiák hatékonyságának növeléséhez. 1, A mikroba közösség összetételének meghatározásával, illetve egyes diagnosztikus jelentőségű mikroba faj relatív mennyiségének meghatározásával jellemezni lehet a rendszer alkalmasságát fehérjében gazdag alapanyagok feldolgozására. Ezzel a biogáz termelő rendszer üzembiztonsága és hatékonysága növelhető. 2, Az új ismeret birtokában olyan mikroba készítmények állíthatók elő ismert baktérium törzsek tiszta tenyészete vagy keveréke formájában, amelyeknek a működő biogáz fermentorokba adagolásával a mikroba közösség összetétele gyorsan átalakítható a változó alapanyag ellátásához alkalmazkodva.


A projekt célja:

A jelen projekt keretein belül az alábbi tevékenységek megvalósulását tervezzük:
a) Külföldi oltalomszerzés esetén:

- szakértői szolgáltatás

  • dokumentumok benyújtása
  • európai megadással kapcsolatos ügyvitel
  • érdemi szakmai tanácsadás
  • fordítás - európai bejelentés
  • megadási illeték - európai bejelentés


b) Szellemi vagyon értékelés esetén:

- szakértői szolgáltatás

  • IP értékelés és audit