Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Széchenyi 2020  --  EFOP-4.1.3-17-2017-00313
EFOP-4.1.3-17-2017-00313
A projekt címe: A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

ERFAA kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem
A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

A projekt címe: A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 149 999 002 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100

A projekt tartalmának bemutatása:
Az „SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című projekt célja az egység komplex, a tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése – illeszkedve a pályázati felhívásban foglaltakhoz – a köznevelési feladatellátási infrastruktúra és a kapcsolódó oktatási és nevelési kapacitások fejlesztése. A fejlesztés globális célja, hogy az érintett intézmény diákjai azonos tanulási környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek, legyenek akár hátrányos helyzetűek, tanulási nehézséggel küzdők, akár kiemelten tehetségesek vagy átlagos képességűek.

A fejlesztésekkel a Szegedi Tudományegyetem oktatást is végző egységében az esélyteremtés eszközeként biztosítani kívánja az azonos pedagógiai feltételek megteremtését, olyan oktatási módszerek alkalmazását, amelyek mind a hátrányos helyzetű tanulók oktatásánál, mind a tehetséggondozás során alkalmazhatóak, valamint alkalmasak a heterogén csoportok fejlesztésére, csökkentik a tanulói lemorzsolódást és csökkentik a végzettség nélküli iskolaelhagyást és támogatják a tehetségazonosítást és fejlesztést.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.30.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00313