Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Széchenyi 2020  --  EFOP-3.5.2-17-2017-00003
EFOP-3.5.2-17-2017-00003


esza_felso
A pályázat címe: Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási innováció a szociális munka és a segítő szakmák terén a Dél-alföldi régióban

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem
Konzorciumi partner: Gál Ferenc Egyetem
 
Szakmai vezető: Dr. Vida Anikó
email: vida@etszk.u-szeged.hu
 
Projekt menedzsment
Projektmenedzser: Balogh Szilvia Odett
email: balogh.szilvia@gmf.u-szeged.hu
Pénzügyi vezető: Ács-Sándor Tímea
email: acs-sandor.timea@gmf.u-szeged.hu

Támogatás összege : 392 322 115 Ft
Projektidőszak: 2017.10.01. - 2020.06.30

A támogatás intenzitása: 100 %
 
Konzorciumi partnerek és a támogatási összegek:
Szegedi Tudományegyetem 194 510 834 Ft
Gál Ferenc Főiskola 119 913 800 Ft
Evangélikus Hittudományi Egyetem:77 897 481 Ft


Projekt összefoglaló
A demográfiai adatokból látható, hogy a régió lakosságszáma folyamatosan csökken, viszont az öregségi index a legmagasabb az országban. A Délalföldi régióban a legtöbb szociális szolgáltatás iránt nagyon jelentősen nőtt az igény az elmúlt 8 évben. Vannak olyan szolgáltatási területek, jellemzően otthoni és nappali ellátási formák (Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, Időskorúak otthonaiban való ellátás, pszichiátria és szenvedély betegek nappali ellátása), ahol az igény 2-3-szorosra nőtt az elmúlt években. Az Egyházi fenntartású intézmények szerepe pont azokon a szakmai területeken erős, amikre a Régióban különösen szükség van. Ugyanakkor szociális képzés csak a Szegedi Tudományegyetemen van a régióban.
A hallgatók száma az elmúlt években itt is drasztikusan csökkent. A hallgatók számának alakulásából jól látszik, hogy a levelező és a távoktatás szerepe felértékelődik. A szakemberhiányt jól mutatja az a KSH adat is, miszerint az üres álláshelyek száma a Humán egészségügyi, és szociális ellátás körében folyamatosan nő, 2016-ban 6828 fő hiányzott már a munkaerő piacról országos szinten. A szektor szakemberigényét a térség felsőoktatási intézményei nehezen tudják kielégíteni. A képzés minőségének, gyakorlatorientációjának fejlesztésével, duális rendszerűvé alakításával és a képzések népszerűsítésével van esély az ellátás fejlesztésére, a szociális képzési terület megújítására.


A projekt céljai
A Szegedi Tudományegyetem mint konzorciumvezető, a Gál Ferenc Főiskola, az Evangélikus Hittudományi Egyetem, mint konzorciumtagok együttesen fontosnak tartják, hogy a kormányzati céloknak megfelelően – a munkaadói szférával szorosan együttműködve – a szociális munka és segítő szakmák esetében a felsőoktatási képzések tartalmának és módszertanának átalakításával, elsősorban azok gyakorlati tartalmának növelésével – a duális és kooperatív képzési rendszer elterjesztésén keresztül – valamint innovatív megoldások bevezetése által olyan fejlesztéseket hajtsanak végre, amelyek biztosítják a regionális-térségi munkaerő-piaci igények kielégítését, ezzel is hozzájárulva a minőségi és mennyiségi munkaerőhiány kezelésére tett intézkedésekhez. A projekt céljai közvetlenül támogatják a szociális képzések és segítő szakmák oktatása terén a növekvő szakember utánpótlás igény mellet a területi lefedettség biztosítását is a Dél-alföldi régióban.
A projekt általános célja
A Dél-alföldi régió szociális munkás oktatásban való részvétel és végzettségi szint növelése érdekében olyan felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, amelyek biztosítják a tényleges munkaerő-piaci igények kielégítését. A projekt közvetlen célja A szociális munkás oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése.
A projekt részcéljai
A Dél-alföldi régióban a szociális munkás felsőoktatási képzési rendszer munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása. Gyakorlatorientáltság növelése; gyakorlati képzések, képzési elemek kidolgozása. Szoros együttműködés elősegítése a munkaadói szférával. Gyakorló szakemberek bevonása a képzésekbe, illetve felkészítése a képzésekben való részvételre. A szociális munkás szakképzési és felsőoktatási kapacitások kihasználtságának növelése. A lemorzsolódó vagy lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók benntartása a képzésekben. Az oktatási innováció kiterjesztése a szociális munka, a segítő szakmák esetében. A szociális intézmények, különösen az egyházi szociális intézmények egyetemekkel való együttműködésének ösztönzése.
A projekt átfogó és közvetlen céljait, részcéljait – a pályázati felhívásban meghatározott, és tervezett projektünk szempontjából releváns – öt beavatkozás megvalósításával tervezzük elérni.
A projekt beavatkozásai

  1. A szociális munkás képzés oktatásmódszertan gyakorlat- és hallgatói munkavégzés központúvá tételét szolgáló fejlesztések, tantervi felülvizsgálatok biztosítása.
  2. Kooperatív és duális képzési formához, a munka melletti tanuláshoz igazodó taneszközök, elektronikus tananyagok kidolgozása és a képzésben történő adaptációja, kapcsolódó digitális tartalom- és taneszköz fejlesztés
  3. A pedagógiai kompetenciák fejlesztése, oktatás módszertani képzések, tréningek, továbbképzések szervezése az oktatóknak illetve a gyakorló szakembereknek.
  4. Gyakorló szakemberek a képzésekbe történő bevonását elősegítő fejlesztési elemek
  5. Közvetlen részvételt növelő beavatkozások végrehajtása

Tovább a projekt honlapjára