Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Széchenyi 2020  --  EFOP-3.2.5-17-2017-00014
EFOP-3.2.5-17-2017-00014

A projekt címe: MosT MIénk A PÁLYA!


ESZAKedvezményezett: SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

Pályázati azonosító: EFOP-3.2.5-17-2017-00014

Támogatási összeg: 50 000 000 Ft

A projektidőszak: 2018.01.01. - 2021.12.31.

 

A program bemutatása

A MosT MIénk A PÁLYA! PROGRAM komplex, MTMI-fókuszú pályaorientációs és szemléletformáló programsorozat megvalósítását tűzi ki célul a Dél-alföldi Régió meghatározó természettudományos tehetséggondozó műhelyében, a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában.

 

A MosT MIénk A PÁLYA! PROGRAM megvalósítása során olyan, tanórához köthető és tanórán kívüli, MTMI pályaválasztásra ösztönző programelemek szakmai kidolgozását, megszervezését és megvalósítását tervezzük, melyek:

 • alkalmasak a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki kompetenciák átfogó, tudatos és tervszerű fejlesztésére,
 • az élményközpontú és felfedezés-alapú pedagógiákra építve képesek előmozdítani az MTMI pályák választásának népszerűsítését,
 • ezáltal - a programokban résztvevő diákok életpálya-építéséhez kapcsolódóan – eredményesen alkalmazhatók a diákok sikeres munkaerő-piaci részvételének megalapozásához.

 

A MosT MIénk A PÁLYA! PROGRAM megvalósítása során az alábbi 14 részterületen belül valósítunk meg 36 fajta projekttevékenységet:


Tanórához köthető tevékenységek:
 • rendhagyó, tematikus órák, találkozók szervezése
 • iskolalátogatás, nyílt nap, pályaválasztási rendezvény
 • interaktív - életpálya-építéshez kapcsolódó - versenyek, vetélkedők szervezése
 • pályaorientációhoz kapcsolódó műhelyfoglalkozások, műhelymunka, workshopok megvalósítása
 • interaktív tematikus játszóházak megvalósítása
Tanórán kívüli tevékenységek:
 • több szakmaterületet érintő munkahely bemutatások
 • MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, diákkörök szervezése
 • a középiskolába történő átmenetet segítő MTMI területet érintő felkészítő képzés (5-8. osztályosoknak)
 • tanórán kívüli, fakultatív keretek között az algoritmikus gondolkodás, valamint a számolási és számítási készségek fejlesztése
 • szünidei és nyári tematikus, szakmai programú táborok szervezése (kiemelten MTMI területek)
 • IKT eszközökkel, perifériákkal, programozással kapcsolatos készségfejlesztő tevékenység megvalósítása
A tanulók segítése érdekében végzett egyéb tevékenységek:
 • az iskolában tanító pedagógusok pályaorientációs felkészültségét szolgáló belső témanapok megvalósítása
 • pályaválasztási tanár-diák-szülő találkozó, előadás szervezése
A tanulóknak nyújtott programokkal kapcsolatos fejlesztések, eszközbeszerzések:
 • az oktatásban alkalmazható korszerű, ismeretterjesztő, interaktív eszközök beszerzése, alkalmazása, taneszközkészlet bővítése