Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Széchenyi 2020  --  EFOP-2.2.18-17-2017-00052
EFOP-2.2.18-17-2017-00052
A projekt címe: Betegbiztonság növelését támogató, gyógyszerelési folyamatokat optimalizáló fejlesztés megvalósítása a Szegedi Tudományegyetem - Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ fekvőbeteg-ellátó egységeiben

ERFAA kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

A projekt címe: Betegbiztonság növelését támogató, gyógyszerelési folyamatokat optimalizáló fejlesztés megvalósítása a Szegedi Tudományegyetem - Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ fekvőbeteg-ellátó egységeiben

A szerződött támogatás összege: 199 898 000 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100

A projekt tartalmának bemutatása:
A Szegedi Tudományegyetem - Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ a dél-alföldi régió meghatározó betegellátási intézménye. Fekvőbeteg-szakellátási szolgáltatást I., II., III. progresszivitási szinten is biztosít. Betegellátási területe az egyes szakmák tekintetében eltérő, jellemzően azonban a régió valamennyi települését lefedi.

A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ a Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum jogutódjaként jött létre 2007 júniusában. A jelenlegi Klinikai Központ - hasonlóan a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa által 2005. január 1-jei hatállyal az ÁOK betegellátó szervezeti egységeiből létrehozott Klinikai Központ - a folyamatos megújulás, a klinikumot érő kihívásokra adandó helyes válasz érdekében jött létre.

A projekt hosszútávú, átfogó szakmai törekvéseit tekintve, a biztonságosabb betegellátás érdekében megtett fejlesztések valósulnak meg. A betegellátásba, a gyógyító munkába vetett hit a klinika valamennyi egészségügyi dolgozója számára alapvető érték. A felelősségteljes, magas szakmai színvonalon elvégzett gyógyító munka valamennyi érintett számára azonban mentális, pszichés terhet is jelent, melynek hatása lehet a biztonságos betegellátásra.

A betegellátás során - különösen a gyógyszerelés során is - jelentős kockázatok léphetnek fel, e kockázatok mérséklése érdekében az intézmény elkötelezett. Jelen projekt eredményeivel az intézmény az egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomás csökkentéséhez is hozzá kíván járulni, továbbá a betegek és hozzátartózik elégedettségét is növelni kívánja.

A megvalósítandó beruházás komplex módon képes a pályázatban foglalt célokat kiszolgálni. A gyógyszerelés folyamata során fellépő kockázatok csökkenek, és az intézmény gazdálkodási mutató a felhasznált gyógyszermennyiség tekintetében is mérséklődhetnek.

A projektben megfogalmazott törekvések kapcsolódnak az EFOP „Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében” 2. prioritási tengelyén belül, a 9. tematikus célkitűzés „A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi együttműködés előmozdítása, valamint az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás” (9.a) beruházási prioritás 2.B „Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen” egyedi célkitűzéshez.

A gyógyszeradagoló berendezés közbeszerzési eljárás során kerül beszerzésre. A berendezés elhelyezésére a központi intézeti gyógyszertár épületében kerül sor. A berendezés számára biztosított helyiségekből a jelenlegi funkciókat el kell költöztetni, a szükséges technológiai hátteret biztosítani kell.

Az épület elhelyezkedéséből adódóan a logisztikai útvonalak optimálisak a projektben érintett telephelyek vonatkozásában, amelyek természetben a 6725 Szeged, Semmelweis utca 6, illetőleg a 6725 Szeged, Semmelweis utca 8. szám alatt található telephelyek. Jelzett klinikai tömbökben (épületekben) található összes ágyszám 639 ágy.

A berendezés működtetéséhez szükséges, hogy az intézményi gyógyszergazdálkodási rendszer és a medikai rendszer közötti interfész kialakítása megtörténjen, amely a rendszereket fejlesztő partnerek közös munkájának eredmény lesz.

A projekt megvalósítása során ezen tevékenységek párhuzamosan fognak futni.
Az intézmény minden szükséges intézkedést megtesz a projekt megvalósítására rendelkezésre álló határidő tarthatósága érdekében.

Szükséges megemlíteni ugyanakkor a közbeszerzés során felmerülő esetleges kockázatokat is, amelyek közé sorolható az ellenőrzési folyamatokból származó késedelem is, mely a projekt csúszására hatással lehet.

A projekt eredményeire további fejlesztések tervezhetők és a projekt megvalósítása alatt tapasztalt eredmények alapján a Klinikai Központ további telephelyire is kiterjeszthető az egyedi gyógyszerelés.

A projekt terhére igényelt támogatási költség 199.898.000 Ft, mely a gyógyszeradagoló berendezés bekerülési költsége. A különbözetet az intézmény saját forrásból (önerő) biztosítja.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31

A projekt azonosító száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00052