Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Széchenyi 2020  --  EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001
EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001

 

A projekt azonosító száma: EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001

A pályázati projekt címe: Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése


 

ERFA

Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem

Konzorciumi partnerek:

ÁEEK – konzorciumvezető

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

DEBRECENI EGYETEM

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Támogatás összege: 
Projekttámogatási összeg: 14 000 000 000 Ft

SZTE támogatási összeg: 1 933 959 631 Ft

Támogatás intenzitás (%-ban): 100 %

A projektmegvalósítás időszaka: 2017.02.01 - 2020.05.31.
Szakmai vezető: Dr. Bereczki Csaba
Projektmenedzser: Jancsó László

Pénzügyi vezető: Walter ErikaA projekt tartalmának bemutatása:


A gyermek sürgősségi és baleseti ügyeleti rendszer térben és időben széttagolt, az ellátó helyek hiányoznak. A betegutak bonyolultak, hosszúak, a magas szintű ellátás csak korlátozottan elérhető. Országosan számos helyen a felnőtt ügyeleti ellátásban kényszerülnek a gyermekek ellátására. Jelenleg egyetlen olyan kórház sincs, ahol 0-18 éves kor között minden baleseti sérült gyermek ellátása magas szinten, a hét minden napján, optimális módon megoldható lenne.

 

A projekt célja:

  • A gyermeksürgősségi ellátás elérhetőségének és a szolgáltatás színvonalának emelése.
  • A szükséges és legmagasabb szintű speciális, szakmailag kontrollált ellátás biztosítása.
  • Egy Európában is mintaértékű, hatékony, magas színvonalú és fenntartható gyermek sürgősségi-baleseti ellátó rendszer kialakítása.
  • A gyermekellátásban felhalmozott szakmaspecifikus tudás koncentrálása, a gyermeksebészeti, gyermeksürgősségi és gyermektraumatológiai szakmák erősítése.
  • Betegút-racionalizálás
  • Elkerülhetővé tenni a gyermekkori késedelmes vagy hibás, sikertelen ellátást, amely az egész életre kiható életminőség romlást eredményezhet a gyermek és a családja számára is.

 

A fejlesztés célterülete kettős:

Módszertani fejlesztés mely keretében:

A létrehozandó térségi gyermek traumatológiai és sürgősségi ellátó hálózat három-szintű (I. szint, II. szint és III. szint) modellje, különös hangsúllyal a betegirányítás gyorsaságának növelésére.

A gyermek sürgősségi-traumatológiai ellátási tevékenységek teljesítmény jelentéséhez szükséges BNO-ok, OENO-ok, HBCS-k kialakítása kerülnek és meghatározásra kerül a finanszírozási módszer.

Komplex infrastruktúra fejlesztés keretében:

Szegeden felújításra kerül 3000 m2 .

A Klinikai tömbön belüli Gyermek Klinika épülete újul meg a fejlesztés eredményeként és veszi fel az ellátáshoz szükséges formát.

 

A projekt konzorciumban valósul meg, ahol a főkedvezményezett az AEEK. A Szegedi Tudományenyezett konzorciumi tagként vesz részt.

A projektgazda látja el a több projektből álló komplex fejlesztés teljes koordinációs és horizontális feladatrendszerét. Biztosítja a projektmenedzsmentet, a dokumentációs hátteret, lefolytatja a közbeszerzéseket, megvalósítja és koordinálja a nyilvánosság biztosítását, monitoring rendszert működtet a megvalósulásról.

Az SZTE, mint konzorciumi tag szorosan együttműködik a konzorcium vezetővel a fejlesztés megvalósulása érdekében, ennek megvalósulásért biztosítja a szakmai dokumentumokat, a közbeszerzések szakmai specifikációját, helyi vezetői, szakmai egyeztéteseket lebonyolítja, a szükséges dokumentumokat elkészíti, a rendszeres adatszolgáltatást biztosítja, megvalósítja, koordinála a projekt megvalósulási folyamatait, pénzügyi elszámolókat, az érintett fejlesztés pénzügyi folyamatait ellátja.

 

Projektmenedzsment elérhetőségei:

cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Projektmenedzser: Jancsó László

E-mail: jancso.laszlo@gmf.u-szeged.hu

Telefon: +36-30-557-9058

 

Pénzügyi vezető: Walter Erika

e-mail: walter.erika@gmf.u-szeged.hu

tel.: 36-62-341-444