Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Széchenyi 2020  --  EFOP-2.2.0-16-2016-00008
EFOP-2.2.0-16-2016-00008

A projekt azonosító száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00008


A projekt címe: Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése


ERFA

 

Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem

Konzorciumi partnerek:

ÁEEK – konzorciumvezető

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

DEBRECENI EGYETEM

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Támogatás összege: 
Projekttámogatási összeg: 4 000 000 000 Ft

SZTE támogatási összeg: 229 527 007 Ft

Támogatás intenzitás (%-ban): 100 %

A projektmegvalósítás időszaka: 2017.01.05 - 2020.11.30.
Szakmai vezető: Prof. Dr. Kálmán János
Projektmenedzser: Dr. Bernát Bence

Pénzügyi vezető: Sipos-Kovács MónikaA projekt tartalmának bemutatása:

A mentális megbetegedések amellett, hogy súlyos családi, szociális és gazdasági terhet rónak a társadalomra, a testi megbetegedések kockázati tényezői is. A mentális megbetegedések a fogyatékosság és az idő előtti nyugdíjba vonulás fő okai között szerepelnek, emellett az átlaghoz képest a pszichiátriai betegek élettartama 15-20 évvel rövidebb. A jelenleg egyenlőtlen hozzáférés miatt a betegek sok esetben nehezen kerülnek be a pszichiátriai, addiktológiai ellátórendszerbe, valamint az aktív pszichiátriai ellátást követően a betegek a pszichiátriai ellátás látószögéből gyakorta kikerülnek. A betegek hosszú távú pszichiátriai, addiktológiai gondozása, az esetleges visszaesések megelőzése és időben történő felismerése nem megoldott. Sok esetben a pszichiátriai, addiktológiai betegségben szenvedők akkor kerülnek már ismételten ellátásra, amikor állapotuk kritikussá válik, és aktív osztályos felvételük megkerülhetetlen.

 

A projekt célja:

  • A pszichiátriai és addiktológiai betegek lakossághoz közeli egészségügyi ellátásához való hozzáférésének javítása.
  • A pszichiátriai és addiktológiai fekvőbeteg szakellátás lehetséges lerövidítése, kiváltása.
  • A pszichiátriai és addiktológiai gondozás ellátási minőségének és hatékonyságának javítása.
  • A pszichiátriai és addiktológiai gondozók humán erőforrás kapacitásainak fejlesztése.
  • A pszichiátriai és addiktológiai gondozók terepmunkára való képességének fejlesztése.
  • A pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat interszektoriális együttműködésének javítása (szociális ellátórendszerrel és más érintett szolgáltatókkal).

A szegedi egészségügyi rendszer alapeleme az, hogy a járó-és fekvőbeteg-ellátás egységes szervezeti rendszerben működik, és mindkét feladatot az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, a pszichiátria területén szűkebben az SZTE ÁOK SZAKK Pszichiátriai Klinika látja el.

A szegedi gondozói pályázat célkitűzései között szerepel a 4 magyarországi orvosegyetem pszichiátriai klinikáinak, az OPAI-nak, a Magyar Pszichiátriai Társaság gondozói szekciójának, illetve a Magyar Pszichiátriai Gondozók Regionális Egyesületeinek és a Fővárosi Pszichiátriai Gondozók Egyesületének bevonása, valamint az országosan meghatározó szerepet vállaló gondozási központok, képzőhelyek bevonása, együttműködési rendszerének kialakítása a járóbeteg-ellátás korszerűsítésének érdekében. A tervezett gondozói szakmai protokollok kidolgozása a társintézetekkel összefogásban, a helyi igényekhez alkalmazkodva.

Cél a tervezést facilitáló munkacsoportok kialakítása megbeszélések, egyeztető szakmai szemináriumok formájában. A folyamat során prioritást élvez az elmaradott, ellátási hiányosságokkal küzdő területeken is gyakorlatban alkalmazható módszerek kidolgozása ezen módszerek disszeminációja, továbbképzés során történő megismertetése.

 

A pályázatban megvalósítandó szakmai program elemei:

  1. ÚJ GONDOZÁSI KOMPETENCIA STRUKTÚRA és kapcsolódó módszertanok, irányelvek, standardok kidolgozása
  2. Új GONDOZÓI ÉPÜLET LÉTREHOZÁSA
  3. AZ ÚJ GONDOZÓI ÉPÜLET KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ESZKÖZBESZERZÉS 

Projektmenedzsment elérhetőségei:

cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Projektmenedzser: Dr. Bernát Bence

E-mail: bernat.bence@med.u-szeged.hu

Telefon: +36-62-342-142

 

Pénzügyi vezető: Sipos-Kovács Mónika

e-mail: sipos-kovacs.monika@gmf.u-szeged.hu

tel.: 36-62-342-142