Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Új Széchenyi Terv / Széchenyi 2020  --  DAOP-5.1.2/C-09-2f-2010-0002
DAOP–5.1.2/C-09-2f-2010-0002

A projekt címe: Biopolisz Park – Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja

A projekt címe angolul: Biopolis Park – Rehabilitation of the public areas of University town

 

A projekt időtartama: 2010. 04. 27.- 2013. 03. 01.

 

A projekt főösszege: 2.245.465.027,- Ft
A projekt főösszege (SZTE): 8.000.000,- Ft

 

Támogatási összeg: 1.583.470.531,- Ft
Támogatási összeg (SZTE): 6.800.000,- Ft

 

Önerő: 661.994.496,- Ft (29,5%)

Önerő (SZTE): 1.200.000,- Ft

 

A projekt vezetője: Máté Tamás

A konzorciumi partner képviselője: Prof. Dr. Szabó Gábor

A konzorciumi partner kapcsolattartója: Prof. Dr. Rácz Béla

 

Konzorcium tagjai:

- Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető)

- Szegedi Tudományegyetem

 

A projekt célja:

A projekt keretében SZMJV Önkormányzata és SZTE konzorciumban valósítja meg a Biopolisz Park- Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációját két fő helyszínen, emellett a helyi identitást, környezetkultúrát, esélyegyenlőséget növelő "soft" tevékenységeket végez. Az I. helyszínen az Egyetem által más pályázati forrásból építendő új klinikai központ építési helyéről a városi közművezetéket kiváltja a környező közterületekre, méltó környezetet, közlekedési infrastruktúrát épít. A közmű- és útépítési beruházások a klinikákat övező barnamezős területek feltárását is szolgálják. Másik, Dugonics téri helyszínen szintén az Egyetem által más pályázati forrásból történő fejlesztés- a Rektori Hivatal műemléképületében kialakítandó Regionális Tudás-transzfer és Szolgáltató Központ- környezetének revitalizációja és teraszbővítő, SZMJVÖ beruházású gazdasági funkció valósul meg. Az akcióterületen - nem a projekt részeként- magánerős fejlesztéssel és más pályázat támogatásával szállodaépület létesül, az épületen belül a projekthez kapcsolódó, nem támogatott beruházásként kisebb részben iroda- és üzletház kombinációjával. A fejlesztések eredményeként az irodák-üzletek működésétől 5 új munkahely teremtése- köztük legalább 3 nő- válik lehetővé. Összességében nő a gyalogos, zöld, közösségi tér. Az önkormányzat lehetőségeinek és problémáinak ismeretében funkcióbővítő, funkcióváltó városrehabilitációt kíván megvalósítani. A projektben foglalt rehabilitációs tervek megfelelnek Belváros fejlesztésére az IVS-ben meghatározott célkitűzéseknek és kapcsolódnak a belvárosi I. akcióterület célkitűzéseihez. A konkrét célok: a városközpont kiterjesztése a klinikai tömb és a Nagyállomás mögötti MÁV teherpályaudvar barnamezős területei irányába, a tudásipar fejlesztésének kiszolgálása az egyetemi fejlesztésekhez kapcsolódóan, a város turisztikai vonzerejének növelése, élhető, fenntartható városközpont kialakítása. Célcsoportok: az akcióterületet használó egyetemi hallgatók, oktatók, klinikai betegek és dolgozók, a tudásipar szereplői, a lakosság,a turisták.

 

A Szegedi Tudományegyetem által megvalósítandó célok:

A projekt átfogó célja a Biopolisz programhoz kapcsolódó tudománynépszerűsítő és közösségformáló programok szervezése az egyetemi hallgatók, az egyetemi polgárok számára. A tervezett programok amellett, hogy fejlesztik a szegedi egyetemisták szakmai felkészültségét, erősítik a város és az egyetem egységét azáltal, hogy leendő tudósok és munkavállalók, vállalkozók számára bemutatják a Biopolisz program eredményeképpen megvalósuló fejlesztése milyen lehetőségeket biztosítanak számukra a jövőben. A projekt segítségével biztosítható, hogy az egyetemen végzett hallgatók helyi kötődése erősödjön, Szegeden maradjanak és szakmai, illetve tudományos tevékenységükkel Szeged város hírnevét erősítsék.

A „Jövő tudósai” közösségépítő program célja a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak ismeretbővítése, az egyetemi hallgatók, vagyis a jövő kutatói, fejlesztői, mérnökei, gazdasági szakemberei ismereteinek bővítése, véleményük formálása, pozitív kötődés kialakítása és közösségépítés.A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.


Tovább a projekt honlapjára


uszt_logo_rgb  Infoblokk3_ESZA