Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Új Széchenyi Terv / Széchenyi 2020  --  TÁMOP 4.2.3-2008/1-2009-0015  --  Projekt adatlap
Projekt bemutatása

TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0015 projekt bemutatása

A megvalósítandó program átfogó céljaként a tudományos eredmények gazdasági és társadalmi népszerűsítése, a SZTE által kínált képzések vonzerejének fokozása jelölhető meg, különös tekintettel a műszaki és természettudományi K+F+I és képzési tevékenységre.

A kihívásoknak való megfelelést a SZTE mintegy 64, egymással összefüggő részcél mentén valósítja meg, melyek 10 alapvető program mentén valósulnak meg. Ezek közül egy program megvalósítása a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, mint konzorciumi partner együttműködésével valósul meg.

 

A program keretében megvalósuló 10 program:

(1) Kiválósági díjak rendszerének kialakítása

A projekt célja: a SZTE oktatói, kutatói, hallgatói tudományos, képzési tevékenységének elismerése.

A projekt tartalma: Kiválósági díjak kidolgozása és alapítása; SZTE kiváló kutatója, SZTE kiváló oktatója, SZTE kiváló dolgozója, SZTE év tehetsége, SZTE év doktorandusza.

(2) Műszaki és természettudományi ismeretszerzés népszerűségének fokozása

A projekt célja: a műszaki és természettudományi képzések regionális vonzerejének fokozása, a műszaki és természettudományi ismeretek, pályák iránti középiskolai, hallgatói figyelem felkeltése, megerősítése.

A projekt tartalma: középiskolai természettudományi és műszaki ismeretszerzés támogatása, középiskolai versenyek fejlesztése; egyetemi versenyek fejlesztése; természettudományi és műszaki ismeretek általános népszerűségének növelése.

(3) Kutatói munka társadalmasítása

A projekt célja: a SZTE-en végzett kutatói munka, kutatási eredmények iránti szélesebb értelemben vett társadalmi érdeklődés felkeltése, eredményeink népszerűsítése

A projekt tartalma: a SZTE jellemző kutatási területein végzett kísérletes munka (annak társadalmi érdeklődésre igényt tartó részének) elektronikus rögzítése, digitális publikációja.

(4) Doktori kutatások eredményeinek terjesztése, népszerűsítése

A projekt célja: a SZTE doktori iskoláiban folyó kutatási, tehetséggondozási munka kiterjesztése, a doktori iskolák közötti szakmai kapcsolatok megteremtése, megerősítése, a multidiszciplináris tudományos megközelítések támogatása.

A projekt tartalma: tudományterületi (és nem szakma-specifikus) konferenciák és workshopok megszervezése, a doktori kutatások tudományterületi módszertani támogatásának megteremtése.

(5) AGÓRA pólus tartalomfejlesztése

A projekt célja: az AGORA Pólus projekt tartalomfejlesztésének támogatása, az AGORA Pólus működésének megkezdéséhez szükséges tartalomfejlesztési és installációs feladatok elvégzése.

A projekt tartalma: az AGORA Pólus projektben megvalósítani tervezett Informatikai Múzeum és Interaktív Tér, valamint az ehhez kapcsolódó Informatórium tartalomfejlesztési feladatainak elvégzése. Az Informatikai Múzeum és Interaktív Tér projekt megvalósításában vesz részt a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság.

(6) Tehetséggondozás fejlesztése és koordinációjának megteremtése

A projekt célja: a SZTE-en meglévő kari és szervezeti egység-specifikus tehetséggondozási programok feltárása, egységes tehetséggondozási program és keret meghatározása. Az alap és mesterképzés kialakulásával párhuzamosan a tudományos diákkör megújítása, a hallgatói tudományos eredmények elismerése, bemutatása.

A projekt tartalma: Az SZTE tehetséggondozási tevékenységében érintetett szereplők között aktív együttműködés kialakítása. A SZTE tudományos diákköri struktúrájának átalakítása, a megújított diákköri konferenciák pilot megrendezése, a kiemelkedő hallgatói eredmények széles társadalmi kör számára történő bemutatása.

(7) Nemzetközi szakkiállításokon való részvétel

A projekt célja: a SZTE képzéseinek - kiemelten a műszaki és természettudományi kompetenciához kapcsolódó képzések - nemzetközi népszerűsítése.

A projekt tartalma: a projekt keretében - a SZTE nemzetközi képzési kínálatához kapcsolódóan - két nemzetközi szakkiállításon való részvétel valósul meg.

(8) A Szegedi Tudományegyetem képzéseinek, tudományos és kutatás-fejlesztési tevékenységeinek és eredményeinek bemutatása

A projekt célja: a SZTE tudományos és képzési kompetenciáinak részletes bemutatása, megjelenítése.

A projekt tartalma: az SZTE tudományos kompetenciáinak és kutatási területeinek bemutatása érdekében kiadvány készítése és terjesztése. Az SZTE képzési kompetenciáinak és képzési területeinek bemutatása érdekében kiadvány készítése és terjesztése.

(9) Eredmények disszeminációja média-hátterének megteremtése

A projekt célja: az egyetem oktatási és kutatási tevékenységének, fókuszáltan az MTMI (műszaki, természettudományi, matematikai és informatikai) területeken folyó tevékenységek és eredmények bemutatása, ismertségének növelése.

A projekt tartalma: az egyetemi oktatási és kutatási tevékenység, kiemelten az MTMI tudományterületekre fókuszálva televízió műsorok és újság mellékletek készítése.

(10) SZTE tudásportál és K+F portál megteremtése

A projekt célja: az egyetemi portálon digitálisan elérhető tartalmak körének bővítése.

A projekt tartalma: az egyetemi portál bővítése a felvételizőknek, az egyetemistáknak és a szélesebb társadalmi közvélemény érdeklődésére számot tartó információkkal, illetve az egyetemi K+F és innováció szolgálatában.

 

Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a SZTE-n program összefüggései / Letölthető táblázat 

 

 

 


uszt_logo_rgb Infoblokk3_ESZA