Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Határon átnyúló együttműködések  --  HU-RO  --  HURO/0801/079
Projekt adatlap - HURO/0801/079

Szakemberképzés fejlesztés a tápcsatorna megbetegedéseinek sürgősségi diagnosztikus és minimál invazív terápiás beavatkozásainak területén a magyar-román határ menti régióban


2009.11.01. – 2010.12.31.


Training of experts in the field of emergent diagnostic and minimal invasive therapies in gastroenterology in the Hungary-Romania cross border region


01/11/2009 – 31/12/2010

 

Projektazonosító / Project ID: HURO/0801/079

 

Projekt akroním / Project acronym: GASTRO-HURO

 

Pályázó / Applicant:

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar I. számú Belgyógyászati Klinika

University of Szeged, Faculty of Medicine, 1st Department of Medicine

 

Projekt megnevezése / Project Title:

„Szakemberképzés fejlesztés a tápcsatorna megbetegedéseinek sürgősségi diagnosztikus és minimál invazív terápiás beavatkozásainak területén a magyar-román határ menti régióban”

„Training of experts in the field of emergent diagnostic and minimal invasive therapies in gastroenterology in the Hungary-Romania cross border region”

 

Projekt megkezdésének időpontja / Starting date of the project: 01. November 2009.

 

Projekt befejezésének várható időpontja / Completion date: 31. December 2010.

 

A projekt főösszege / Main budget of the project: 183.763 Euro

 

A támogatás összege / The amount of Subsidy: 181.925,37 Euro

 

Vezető Partner / Lead Partner: Szegedi Tudományegyetem / University of Szeged

Költségvetés / Budget: 91.881,5 Euro

A támogatás intenzitása és összege / The intensity and the amount of the subsidy:

- ERFA / ERDF: 85%; 78.099,27 Euro

- Állami hozzájárulás / State contribution: 15%; 13.782,23 Euro

 

Projekt Partner / Project Partner: Aradi Városi Kórház/Spitalul Clinic Municipal Arad

Költségvetés / Budget: 91.881,5 Euro

A támogatás intenzitása és összege / The intensity and the amount of the subsidy:

- ERFA / ERDF: 85%; 78.099,27 Euro

- Állami hozzájárulás / State contribution: 13%; 11.944,6 Euro

- Önerő / Own contribution: 2%; 1.837,63 Euro


Projekt célja:

Az Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló program célja a határmenti régió két meghatározó egészségügyi intézményének, a Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikájának és az Arad Városi Kórháznak kapacitás-megosztáson alapuló együttműködése. Az intézmények gyomor-és bélrendszeri betegségekkel foglalkozó egységei az emésztőrendszeri sürgősségi diagnosztikus és minimál invazív terápiás beavatkozások elvégzéséhez szükséges szakemberek képzését a határon átnyúló betegellátás érdekében együttesen kívánják koordinálni. A pályázat közvetlen célcsoportja az orvosok és az egészségügyi szakszemélyzet; ugyanis a projekt elsősorban a szakemberek országok közti mobilitását és szakirányú fejlesztését hivatott támogatni. A projekt időtartama alatt kéthavi rendszerességgel szakmai előadások és gyakorlati képzés folyik, melyek eredményeként a határmenti betegellátás színvonala emelkedik, továbbá lehetőség nyílik a határon átnyúló speciális szakellátás biztosítására is. A szakmai kompetencia és az eszközpark bővítésével lehetővé válik Aradon egy emésztőrendszeri betegségek sürgősségi endoszkópos ellátásával foglalkozó centrum kialakítására, Szegeden pedig a közös régió speciális igényeit biztosító központ fejlesztése.

 

Objectives of the project:

This European Union tender supported program is implemented on the basis of a capacity-sharing partnership in two dominant health care institution of the Hungary-Romania cross-border region, 1st Department of Medicine of the University of Szeged and Municipal Hospital of Arad. The training of experts in the field of emergency and minimal invasive therapeutic procedures is to be carried out in a coordinated manner by the divisions of the institutions specialized in the treatment of gastrointestinal diseases. The primary objectives of the project are the professional development and the mobility of the professionals between countries; therefore the direct target groups are doctors and other medical professionals. During the project implementation bi-monthly professional seminars and practical trainings take place with the aims of enhancing the quality of patient care in the border region, as well as an opportunity for providing highly specialized cross-border patient care. The increase of professional competence and expansion of endoscopic devices allow establishing an emergency endoscopic centre in Arad and a joint development of a centre in Szeged to ensure the region-specific needs.

 

Projekttevékenységek, projekteredmények:

Új eszközök és szakképzett gyógyító személyzet az emésztőrendszeri megbetegedésben szenvedők szolgálatában:

A „Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” keretén belül egy kölcsönös előnyökkel járó munkakapcsolat alakult ki a magyar és román projekt partnerek között a 2009. novemberi projektindító találkozó alkalmával. 2010-ben ezt több szakmai konferencia követte, elméleti előadások és gyakorlati bemutatók formájában, amelyek nemcsak orvosok, hanem endoszkópos szakasszisztensek számára is lehetőséget teremtenek e modern sürgősségi betegellátási módszerek elsajátítására. A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Karának I. számú Belgyógyászati Klinikája a pályázati cél megvalósításához egy a felső és egy az alsó tápcsatorna szakasz vizsgálatát biztosító videoendoszkópos rendszert, illetve egyéb a sürgősségi beavatkozáshoz szükséges eszközöket vásárolt a pályázat támogatásával, amely lehetővé teszi a közös szakmai találkozókon gyakorlati képzés lebonyolítását, illetve a közös régióban biztonságos és magas színvonalú diagnosztikus tevékenység kiterjesztését.


Project activities and project results:

 

Within the framework "Hungary-Romania Cross Border Cooperation Programme 2007-2013" a mutually beneficial working relationship has been established between the Hungarian and Romanian project partners during the project starting meeting in November 2009. In 2010, this was followed by several professional conferences, theoretical lectures and practical presentations that provided opportunities not only for doctors, but also for endoscopy assistants to learn modern methods of in the emergency patient care. The 1st Department of Medicine of the Faculty of Medicine at the University of Szeged has purchased a video endoscopy system dedicated to the educational purposes of this project, thereby enabling the participants for the examination of upper and lower gastrointestinal tract during the practical training sessions, and allowing an expansion of high-quality diagnostic activities in the joint region.

 

Kérjük, látogasson el a projekt partnerek honlapjára! / Please visit the websites of the project partners at the following links:

http://www.u-szeged.hu;

http://www.szote.u-szeged.hu/in1st/

http://www.spitmunar.ro/

 

 

 

A „Szakemberképzés fejlesztés a tápcsatorna megbetegedéseinek sürgősségi diagnosztikus és minimál invazív terápiás beavatkozásainak területén a magyar-román határ menti régióban” c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósult meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint a Magyar Köztársaság és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

 

The project „Training of experts in the field of emergent diagnostic and minimal invasive therapies in gastroenterology in the Hungary-Romania cross border region” was implemented under the Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013 (www.huro-cbc.eu), and is part-financed by the European Union through the European Regional Development Fund and the Republic of Hungary and Romania. The programme aims to bring the different actors – people, economic actors and communities – closer to each other, in order to better exploit opportunities offered by the joint development of the border area.

 

 

Az e honlapon szereplő adatok nem szükségképpen tükrözik az Európai álláspontját vagy véleményét.

The content of this webpage does not necessarily reflect the opinion of the European Union.

 

 

huro_logo_en  huro_eu_logo_en_right

 huro_slogan_en