A Szegedi Egyetemi Énekkar

A Szegedi Egyetemi Énekkar

2024. március 07.
3 perc

Az énekkar (mint férfikar) 1925-ben alakult Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Énekkara néven 15 egyetemi hallgató kezdeményezésére Geyer Béla vezetésével.

1926


Később Csomák Elemér, a Dóm főkántora és orgonistája (1925 őszétől 1929-ig), majd Antos Kálmán orgonaművész (1929-1930) vezette az együttest. 1935-től Kertész Lajos irányítása alatt 56 hallgató énekelt a férfikarban, Ausztriában és Lengyelországban is nagy sikerű koncertkörutat tettek. Vegyeskarrá 1941 áprilisában alakult az énekkar, amikor a női hallgatók száma is megnőtt az egyetemen. Nagy szerepet vállaltak a város kulturális életében, 1947-ben pedig Svájcban is felléptek.

Kertesz_lajossal_1955_

Az ötvenes évek elején az énekkart beolvasztották az Egyetemi Népi Együttesbe, ám már 1954-ben újra önálló lett, teljesítményét maga Kodály Zoltán elismerő szavakkal illette látogatása során. A következő időszakban ismét Kertész Lajos, majd Dr. Mihálka György és Veszely Gabriella vezették a kórust.1968-tól Szécsi József tanár került a kórus élére. Közel húsz éves munkája során a kórus Montreux-ben Jubileumi Díjat szerzett, Magyarországon a Kóruspódium rádiófelvételeiben, az Éneklő Ifjúság minősítő hangversenyein, Felsőoktatási Intézmények Kulturális Seregszemléjén szerepelt rendszeresen.

Szecsi_Jozseffel_TORTENETBE

1985-ben, Szécsi nyugdíjba vonulása után még jobban felpezsdült a kórusélet, hiszen olyan szaktekintélyek álltak élére, mint Gyüdi Sándor, aki Zeneakadémiát végzett és a szegedi operatársulatnál tevékenykedett, valamint társa, Cser Miklós, a Szegedi Nemzeti Színház első karmestere. A kórus létszáma immár 100 fő körüli volt, a magas szakmai színvonalnak köszönhetően sikert sikerre halmoztak idehaza és külföldön is.

Gyudi_S

1992-től segédkarnagyként kapcsolódott az Egyetemi Énekkar munkájába Kohlmann Péter, aki 1982-től már énekelt a kórusban, és Száz Krisztina, a JGYTF karvezetés szakos hallgatója. Gyüdi Sándor elköszönésétől, 1996. elejétől ketten vették át a kórus irányítását.

Jelenleg a kórus tagjai azok az egyetemista fiatalok, akik a középiskola után - bár más területen tanulnak tovább -, igénylik a közösségi muzsikálást és annak hangulatát. Az énekkarhoz az egyetem bármely karának hallgatói csatlakozhatnak A kórus tagjai között nem csak jelenlegi hallgatók, hanem már végzett, visszajáró volt egyetemisták és civil felnőttek is vannak.

A kórus munkája választható az Szabadon Választható Tantárgyak közül, félévenként 2 kredit pontért.

Műsorukon a hagyományos kórusművek mellett gyakran szerepel más, rendhagyó zenei produkció is, hiszen a kórus szívesen teremt szakmai együttműködéseket más zenei együttesekkel, például népzenei együttessel, az Universitas Szimfonikus Zenekarral vagy a könnyebb műfaj képviselőivel.

lepcsohazban_TAGOK

A vezetésünk alatt több, a kórus számára komponált mű keletkezett, így Karai József: Te Deum c. alkotása, melyet a 85. évfordulóra írt a szerző, Karai József: Ringató, Meskó Ilona: Altató, Horváth Márton Levente: Christe, Redemtor omnium, Joó Ete: Csendes dalok, Tóth Péter Ave Maria és Canticum Vinorum, Szitha Miklós Oh, Lord.

Legfőbb célunk a közösségi élmények megteremtése, az énekelni szerető személyek közösséggé formálása.

Nem sok olyan kórus létezik, mely 2 Nobel-díjast is személyesen köszönthetett énekével. A Szegedi Egyetemi Énekkar közel 100 éves működése során ez megtörténhetett.

1938. április 6-án szerenádot adott a kórus Szent-Györgyi Albertnek, majd 1938. április 7-én a Díszdoktori cím átadásakor énekelt az ünnepségen. A következő esemény 1973, amikor a Szegedi Orvostudományi Egyetem díszdoktorrá avatta Szent-Györgyit és a Szécsi József által vezetett vegyeskar ismét énekelhetett az akkor 80 éves kitüntetettnek. Napjainkban pedig az a megtiszteltetés érte a Szegedi Egyetemi Énekkart, hogy Karikó Katalin 2023. október 12-én tett szegedi látogatásakor egy egyesített kórus szegedi népdalcsokor éneklésével köszönthette a kutatót.

Szentgyorgyivel-01Kariko_es_Szent-Gyorgyi