Pályázati felhívás - 2018/2019. I. félév

Pályázati felhívás

A Szegedi Tudományegyetem pályázatot hirdet "Intézményi Doktoranduszi Tudományos Ösztöndíj" elnyerésére a 2018/2019-es tanév I. szemeszterére.

 

A pályázat célja a doktori képzésben részvevő doktoranduszok ösztönzése tudományos munkájuk intenzív végzésére, a doktori fokozatuk mielőbbi megszerzésének segítése. A felhívás a Hallgatói Juttatási Szabályzat 8. sz. melléklete alapján készült. Az ösztöndíj összege egyszeri 240.000,- Ft.

 

Pályázati támogatást kaphat az SZTE valamennyi doktori iskolájának doktorandusza, aki

  • a pályázat benyújtásakor III. évfolyamos, végzős, aktív doktorandusz hallgatója az SZTE valamely doktori iskolájának magyar nyelvű képzésén;
  • a kutatási tervében vállalt feladatok megvalósítását más forrás nem támogatja (az alap PhD ösztöndíjak kivételével);
  • nem nyert el ÚNKP ösztöndíjat a pályázat futamidejére;
  • munkavégzésre irányuló jogviszonnyal nem rendelkezik (ide nem értve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. § szerinti hallgatói munkaszerződést).

A pályázati teljesítés kezdeti időpontja 2018.11.01., befejezése 2019.01.31. A pályázónak a pályázat futamideje alatt aktív státuszúnak kell lennie. A pályázati időszak végén az elvégzett munkáról rövid beszámolót kell írni. Már megkezdett kutatási munka is része lehet a pályázatnak.

 

A pályázóknak az előírásoknak megfelelően az adatbázisokban az adataikat frissíteniük kell. Ezek közé tartozik az MTMT, az SZTE Publicatio Repozitórium és az Országos Doktori Tanács doktoranduszi adatlapja.

 

Pályázni a Doktori Intézet honlapjáról letölthető adatlap kitöltésével és beküldésével lehet. A pályázati adatlapot a Doktori Intézethez kell beküldeni. A pályázati anyag beküldési határideje: 2018. november 15.

 

A pályázati ügyintéző Egri Katalin előadó, technikai jellegű kérdésekkel hozzá is fordulhatnak. Elérhetősége:

Tel: +36-62-544-022

e-mail: dokint@rekt.szte.hu