Általános tájékoztató

Intézményi Doktorandusz Tudományos Ösztöndíj

A Szegedi Tudományegyetem a doktori képzésben résztvevő hallgatók széles körét kívánja támogatni „Intézményi Doktorandusz Tudományos Ösztöndíj” pályázattal.

Az Egyetemi Doktori Tanács a 2016. június 2-i ülésén megszavazta az ösztöndíj szabályozását, amit az alábbiak foglalnak össze.

Szabályzat

1. Az intézményi doktorandusz tudományos ösztöndíj az eredményes tudományos tevékenységet végző, a Szegedi Tudományegyetem doktoranduszai részére megállapítható egyszeri juttatás.

2. Az intézményi doktorandusz tudományos ösztöndíj elnyerése és kifizetése beszámoltatási időszakonként legfeljebb egy alkalommal történhet, alkalmanként legfeljebb 250.000 Ft értékben.

3. Az intézményi doktorandusz tudományos ösztöndíj pályázat alapján nyerhető el. A pályázati kiírást a Doktori Intézet honlapján kell közzétenni.

4. Az intézményi doktorandusz tudományos ösztöndíj odaítélésének feltételeit a pályázati kiírásban meg kell adni.

5. A pályázatokat adott doktori iskolához kell benyújtani. A pályázatok rangsorolását a doktori iskola tanácsa végzi. Az ösztöndíj odaítélésről az illetékes tudományterületi doktori tanács dönt.

6. A pályázatok elbírálása az alábbi kategóriák és pontszámok alapján történik (összesen legfeljebb 100 pont szerezhető).

a) Tudományos eredményesség, maximum 50 pont, részei a következők:

· tudományos diákköri helyezések,

· az MTMT adatbázisában szereplő, továbbá az ott még nem szereplő, de közlésre elfogadott vagy beküldött közlemények,

· hazai és nemzetközi konferenciaelőadás/poszter,

· elfogadott szabadalom,

· részvétel tudományos pályázatban,

· tudományos és innovációs díjak.

b) Tudományos munkaterv, maximum 35 pont.

c) Egyéb tevékenység, maximum 15 pont, részei a következők:

· Az illetékes doktori iskola által elfogadott nyelveken a fokozatszerzéshez előírthoz képest magasabb szintű vagy további, legalább B2 szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga,

· egyéb, a doktori iskola által fontosnak ítélt tevékenység, eredmény.

7. Az egyes kategóriákon belül felsorolt részekre adható pontértékeket a doktori iskolák tanácsainak javaslata alapján a tudományterületi doktori tanácsok határozzák meg. Az értékelési pontrendszert a pályázat kiírásakor nyilvánosságra kell hozni.